Ghi chép đường xa

Mỗi sinh linh, mỗi hòn đá, mỗi ngọn cây có một cuộc đời, một tâm hồn, một cái tên. - Stephen Schwartz