Viết tắt của từ "mình", từ "em", và một vài từ vi diệu khác...
 
nồ, bạn tự kéo xuống đi!
Không biết làm gì, nên M đi làm báo... Mà giờ không đi làm báo, thì M cũng chẳng biết là nên làm gì!
 
xuống nữa đi!

M LÀ...

/METROTÁM
M mót được mấy ngón web, bèn đem về thử trên đây. Blog này để lưu đủ thứ M viết đó giờ, đăng báo có, chưa đăng báo cũng có.
 
xuống chút nữa!

M LÀ...

/MONG MUỐN
M mong sẽ làm được thêm vài tính năng lạ lạ và viết được thêm nhiều bài mới mới cho cái blog tím là tím lịm này. Bạn sẽ ủng hộ M chứ?
 
nữa ha!

M LÀ...

/MERCI !!!
Cảm ơn 500 anh em web-dev đã nhiệt tình chỉ cách mở host, viết code, và giúp M xây được cái blog xịn mịn này! Cảm ơn rất nhiều!!!
 hoy, hết rùi, lên đi mà!

"Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”.

Nguyễn Du
Cảm ơn bạn đã xuống tuốt đây!   ♥