Hôm nay trời nắng chang chang. Mèo con đi học nó mang cái gì?