M LÀ...............

/MỘT CHỮ CÁI
Viết tắt của từ "mình", từ "em", và một vài từ khác rất... vi diệu!
 
nồ, bạn tự kéo xuống đi!
Không biết làm nghề gì, nên M đi làm nghề viết. Rồi giờ không làm nghề viết, thì M cũng chẳng biết là nên làm nghề gì. Viết nó là nghiệp rồi!
 
xuống nữa đi!

M LÀ...

/METROTÁM
M học được mấy ngón làm web, bèn đem về thử trên đây. Website này là để M lưu đủ thứ viết lách đó giờ, đăng báo có, chưa đăng báo cũng có.
 
xuống chút nữa!

M LÀ...

/MƠ HÃO...
Nay người ta ưa đọc miễn phí trên mạng, nên nghề viết nghèo tiền ghê. Mà thôi kệ đi, giàu chữ cũng là giàu rồi. Mơ sao chữ đắt hơn tiền...
 
đắt hơn thì sao ah? thì xuống nữa đi!
Mơ huyền là chữ mờ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . thì mờ đây! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mơ sao chữ đắt hơn tiền, . . . . . . . . thì M sẽ có cả tiên và tiền.
 
hay không? xuống nữa ha!

M LÀ...

/MƠ ƯỚC
M mơ sẽ có đủ lực để xây cái website-cấp-bốn này thật là đỉnh và tiếp tục viết về những điều tươi xinh quanh mình. Rất mong mọi người ủng hộ!
 
nữa ha!

M LÀ...

/MERCI !!!
Rất cảm ơn 500 anh em web-dev đã nhiệt tình chỉ cách viết mấy cái code và mở mấy cái host để M xây được cái website xịn và mịn này!
 hoy, hết rùi, lên đi!

"Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa”.

Nguyễn Du
Cảm ơn bạn đã xuống tuốt đây!   ♥